Řeka Sázava

Podklady pro 8. kontrolní den - výsledky Analytické části Studie

02.11.2017

Setkání starostů dotčených obcí se bude konat v úterý 7. listopadu 2017 od 9:00 hodin v zasedací místnosti Posázaví, budova piaristické koleje, Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov.

Detaily k jednání k projektu „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Sázavy“.

Jak bylo avizováno, programem jednání bude prezentace zásadních výstupů analytické části, tedy identifikace problémových lokalit, míst na vodních tocích, případně v ploše povodí, kde by se následně měla navrhovat opatření.

Podklady jsou řazeny po jednotlivých vodních tocích. Uvnitř každé složky naleznete v PDF mapy záplavových území včetně doprovodného textu, dále mapu kritických bodů a listy jednotlivých kritických bodů (číslo kritického bodu je možné dohledat v mapě). Mapy budou také k dispozici na místě jednání v tištěné podobě.

 

V případě jakýchkoliv nejasností nebo nesrovnalostí prosím kontaktujte Ing. Kateřinu Hánovou, hanova@vrv.cz, 603 886 728 nebo příslušného projektanta, který byl s Vámi v kontaktu.

Délku jednání předpokládáme v rozmezí 2 – 4 hodin. V průběhu jednání bude pro Vás připraveno občerstvení tak, abyste netrpěli hlady ani žízní.

Nepodařilo se načíst flash plugin. Stáhnout si ho můžete z webu Adobe