Řeka Sázava

Studie odtokových poměrů 1

  Strana 1 2 3 
Seminář Příprava a realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření a možnosti jejich financování
V úterý 20. června 2017 od 9:00 hodin se v Benešově na Masarykovo náměstí 1 v zasedací …
3. kontrolní den realizace projektu 6. června 2017
Na programu jednání byly finální poznatky z místního šetření, představení hydrologických …
2. kontrolní den realizace projektu 2. května 2017
Na programu jednání byla zpráva o průběhu realizace a možnosti výměny řešených vodních …
1. kontrolní den realizace projektu 4. dubna 2017
Předmětem bylo seznámení s průběhem terénního šetření.
Vybraný dodavatel projektu
Zhotovitel vybraný na základě výběrového řízení
Informace o projektu
Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Sázavy
Související obrázky
Výstupy studie

Nepodařilo se načíst flash plugin. Stáhnout si ho můžete z webu Adobe