Řeka Sázava

4. kontrolní den realizace projektu 10. července 2017

19.07.2017

Předmětem jednání bylo seznámení přítomných s návrhem výstupů – technická zpráva, tabulkové, mapové výstupy, členění projektu.

Jednání se uskutečnilo 10. července 2017 v sídle VRV v Praze.

Na programu bylo:

návrh výstupů – technická zpráva, tabulkové, mapové výstupy, členění projektu
průběh prací – ČHMÚ, geodetické zaměření, hydromorfologické mapování.

Nepodařilo se načíst flash plugin. Stáhnout si ho můžete z webu Adobe