Řeka Sázava

Vybraný dodavatel projektu

05.04.2017

Zhotovitel vybraný na základě výběrového řízení

Společnost VRV + DHI, zastoupená na základě plné moci ze dne 12. 12. 2016 vedoucím Společníkem, firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo Společnosti: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5

Vedoucí Společník: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (VRV)

se sídlem: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, do oddílu B, vložky č. 1930

IČ: 471 16 901, DIČ: CZ47116901

Společník: DHI a.s. (DHI)

se sídlem: Na Vrších 1490/5, 100 00 Praha 10

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, do oddílu B, vložky č. 3604

IČ: 649 48 200, DIČ: CZ64948200

Nepodařilo se načíst flash plugin. Stáhnout si ho můžete z webu Adobe