Řeka Sázava

Seminář Příprava a realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření a možnosti jejich financování

20.06.2017

V úterý 20. června 2017 od 9:00 hodin se v Benešově na Masarykovo náměstí 1 v zasedací místnost Posázaví o.p.s. v piaristické koleji uskutečnil seminář pro zástupce obcí.

V úterý 20. června 2017 od 9:00 hodin se v Benešově na Masarykovo náměstí 1 v zasedací místnost Posázaví o.p.s. v piaristické koleji uskutečnil seminář pro zástupce obcí s následujícím programem:

  • Principy a typologie přírodě blízkých protipovodňových opatření s ohledem na obsah zpracovávané studie a konkrétních vlivy jednotlivých PBPPO – příklady z praxe (Ing. Tomáš Just – AOPK)
  • Matematické modely pro simulaci odtoků na malých vodních tocích (doc. Ing. Evžen Zeman, CSc.)
  • Užití simulačních modelů pro SOP a demonstrace práce s výstupy modelů na konkrétních příkladech (VRV-DHI)
  • Možnosti využití dotačních titulů OPŽP, nejen k protipovodňovým opatřením, ale i krajinotvorným opatřením se zaměřením na reálnou možnost podporovaných opatření (Mgr. Jakub Stodola, AOPK – garant OPŽP)
  • Možnosti využití výsledků Studie a jak podat žádost o dotace (Ing. Kateřina K. Hánová – VRV)

Prezentace naleznete v připojených souborech, první prezentace ve čtyřech částech.

Nepodařilo se načíst flash plugin. Stáhnout si ho můžete z webu Adobe