OPZP_logo.jpg
STUDIE ODTOKOVÝCH POMĚRŮ V POVODÍ SÁZAVY
„Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Sázavy“


Základní informace Ke stažení Mapová aplikace
Kontakty
Vytvořil: Ing. Filip Urban (Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.) v roce 2018