Řeka Sázava

18. kontrolní den realizace projektu 2. října 2018

02.10.2018

Na programu jednání bylo představení postupů pro etapu D.

Setkání se uskutečnilo v úterý 2. října 2018 od 9:00 hodin v zasedací místnosti Posázaví v Benešově.  Bližší specifikace postupů naleznete na přiložených prezentacích. Diskuse proběhla nad výběrem opatření, pro které bude zpracováván koncept dokumentace pro územní řízení. Správci toků - Povodí Vltavy a Lesy ČR předpokládají převzetí některých opatření pod vlastnínprojekční přípravu. Mezi čtyři ybrané budou vybrány opatření s nejlepším vyřešením vlastnických vztahů, umožňující financování ze SFŽP (OP ŽP), jejichž realizace je možná pro vlastníky z řad spolupracujících obcí. Finální seznam bude k dispozici na 19. kontrolním dnu 6. listopadu 2018.

Nepodařilo se načíst flash plugin. Stáhnout si ho můžete z webu Adobe