Řeka Sázava

12. kontrolní den realizace projektu 6. března 2018

28.03.2018

Předmětem 12. KD bylo seznámení přítomných se s návrhy opatření v jednotlivých povodích.

Všem zúčastněným byla prezentována struktura jednotlivých dokumentů k návrhům opatření. Pro jednotlivá povodí kritických bodů a opatření na vodních tocích jsou zpracovány samostatné zprávy s návrhy opatření včetně příslušných map a výkresů (podélné a příčné řezy).

Setkání se uskutečnilo v úterý 6. března 2018 od 10:00 hodin v kanceláři Posázaví v Benešově.

Nepodařilo se načíst flash plugin. Stáhnout si ho můžete z webu Adobe