Řeka Sázava

8. kontrolní den realizace projektu 7. listopadu 2017

08.11.2017

Hlavním tématem jednání bylo projednání Analytické části studie se zástupci dotčených obcí a správců vodních toků.

Setkání se uskutečnilo v úterý 7. listopadu 2017 od 9:00 hodin v zasedací místnosti Posázaví v Benešově. Na pětihodinovém jednání byly diskutovány především kritické body na vodních tocích a jejich zdůvodnění, dále pak nově definované hranice záplavových území. Výstupem pak bylo nastínění směrů návrhové části Studie, např. řešení dopadů plánované dálnice D3 na základě hydrotechnických zkušeností z vodních toků v dosahu dálnice D1.

Nepodařilo se načíst flash plugin. Stáhnout si ho můžete z webu Adobe