Řeka Sázava

Tok řeky

05.04.2017

Řeka Sázava má velmi těžko definovatelný pramen.

Řeka Sázava má velmi těžko definovatelný pramen. Velmi často je uváděn jako oficiální začátek výtok z rybníku Velké Dářko na Českomoravské vrchovině, kterou řeka odvodňuje spolu se severní oblastí Středočeské pahorkatiny. Zdrojnice vytékající z Velkého Dářka se ale původně jmenovala Polnička a jako Sázava byl v mapách určen současný Strľský potok. V mnohých mapách najdete tento stav dodnes. Tento stav měl i své hydrologické opodstatnění – Strľský potok má větší plochu povodí i větší průměrný průtok v místě soutoku obou zdrojnic než Sázava vytékající z Velkého Dářka. 

V Digitálním modelu území ČR je řeka Sázava značena ještě nad rybníkem Velké Dářko a je zde definován její tok až k předpokládanému prameni jako Stružný potok. Tok řeky začíná v rašeliništích, a tak nemůžeme přesně určit, které z jezírek či stružek je ten pravý pramen.

 

Jistým je konec toku řeky, kde se Sázava vlévá do řeky Vltavy u Davle.

 

Délka toku                          225 km

Plocha povodí                   4350 km²

Průměrný průtok             25,2 m³/s

 

Obrázek: MAPA PRAMENE ŘEKY SÁZAVY (Zdroj: CENIA (geoportal.cenia.cz)

Související obrázky

Nepodařilo se načíst flash plugin. Stáhnout si ho můžete z webu Adobe